Servisi.

Përkujdesje profesionale për Mercedes-Benz-in tuaj.

 Cilësi ,efikasitet dhe novacion - tre gurët e themelit të MB-Xharra. Dhe tre gjërat mbi të cilat klientët tanë dinë se mund të mbështeten. Ne jemi të përkushtuar për t’ju ofruar shërbimet e klasit të parë që dhënë përkujdesjen më të mirë për Mercedes-Benz-in dhe kënaqësinë tuaj të pakufizuar në ngasje. Që nga fazat e para të zhvillimit të cdo modeli, Ne mendojmë se cila është menyra më e mirë për t’ju ofruar Mirëmbajtjen dhe Servisin per Mercedes-Benz-in tuaj. Dhe idete më të fundit nga bota e servisit te veturave vazhdojnë te jenë në përdorim edhe pasi një automobil është dorëzuar tek Ne, MB-Xharra është vazhdimisht në kontakt me tregun dhe në këtë menyrë mund të implementojmë zhvillimet më të fundit në momemtin kur automjeti juaj është në servis.