Rreth nesh.

Historiku

 Mercedes-Benz Xharra është krijuar në vitin 1936. Fillimisht kompania kishte të punësuar 3 profesionist ne ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes së makinave Mercedes-Benz. Duke mos e humbur traditën MB-Xharra vazhdon to operoj në ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes së makinave Mercedes Benz. Kompania përbëhet nga drejtori gjeneral, bordi i menaxherëve, stafi profesional dhe stafi per marëdhënje me klientët. MB-Xharra ka ambiente moderne dhe po ashtu posedon edhe mjetet e fundit për riparimin e makinave Mercedes-Benz. MB-Xharra po ashtu bën shitjen e pjesëve origjinale të kompanisë Mercedes-Benz.