Përfitoni deri 20% zbritje në servisin e automjetit tuaj!

 

Makina juaj meriton kujdes të veqantë dhe atë e gjeni tek ne!

 

 

 

Pjesë origjinale dhe shërbim korrekt:

 

* Vaji 5w30 (229.52), 5w40 (229.3)
* Filteri I vajit
* Filteri I ajrit
* Filteri I naftes
* Filteri I kabines
           
      GRATIS:
* Kontrolla në diagnozë 

 

 

Nxito! Zbritja vlen deri me datë 31 Mars 2017